Hur ska man förbereda sig för medborgarskapsprovet?

De intensiva politiska diskussionerna om medborgarskapsprov som följt på åren av samhällsdiskussion om samma fråga håller på att konkretiseras, det kan komma att införas ett prov för att få medborgarskap i Sverige. Den generella tanken med ett medborgarskapsprov är att personer som ansöker om medborgarskap på något vis ska visa sig värdiga att få svenskt medborgarskap. På vilket vis potentiella medborgare ska testas för att visa att de är värdiga ett svenskt medborgarskap diskuteras intensivt, och kommer säkert att fortsätta att diskuteras intensivt även efter det att ett medborgarskapsprov införts. 

Vad ett medborgarskapsprov faktiskt ska prova är en annan fråga som redan debatteras intensivt. Att kunskaper i svenska hör hemma i ett medborgarskapsprov verkar de allra flesta debattörer vara ense om men därefter grenar sig debatten. Ska medborgarskapsprovet innehålla test av kunskaper i historia? Ska det innehålla test av kunskaper i kultur, förståelse av svenska värderingar, kunskaper om statsskick? Det finns väldigt många områden som skulle kunna inkluderas i ett medborgarskapsprov så någonstans måste det dras en gräns. Vi kommer i förväg inte veta var gränsen kommer att dras men vi kan vara helt säkra på att gränsdragningen kommer att leda till en permanent debatt. 

Men om och när ett medborgarskapsprov införs så kommer det finnas många personer som drömmer om ett svenskt medborgarskap och som därför behöver göra provet. Hur ska de på bästa sätt förbereda sig för att klara provet? Nedan går vi igenom några förslag till förberedelser. 

Följ nyhetsrapportering dagligen

Ett klassiskt sätt att förbereda sig för alla sorters prov, och antagligen det bästa sättet att göra det, är att faktiskt studera och lära sig om det som provet avser att testa. Om nu ett medborgarskapsprov avser att testa kunskaper i svenska, historia, kultur, statsskick och värderingar så gör man kanske klokt i att studera just dessa saker och vad är då bättre än att följa nyhetsrapporteringen på svenska? 

Svenska nyhetsmedier rapporterar effektivt och informativt om vad som försiggår i det svenska samhället och de gör det oftast på bra svenska. Genom att under lång tid följa nyhetsrapporteringen i svenska medier kommer den hugade medborgaren därmed att sakta men säkert bygga upp en kunskaps- och förståelsebas som kommer att räcka långt när det väl är dags för att genomgå meborgarskapsprovet.  

Läs på material relaterat till medborgarskapsprovets delar

Ett annat, mer direkt, tillvägagångssätt att förbereda sig för ett medborgarskapsprov är förstås att rakt av studera de områden som ingår i provet för medborgarskap. Om det nu är svenska, historia, kultur, statsskick med mera som man ska kunna så kan man helt enkelt fokusera på att lära sig mycket inom dessa ämnen. Det finns väldigt mycket material att ta del av och de allra flesta komvux och högskolor har relevanta kurser som erbjuds till var man. 

Det går förstås också att läsa på själv. Även om det ofta är svårare än man tror att bedriva egenstudier så finns det enorma mängder studiematerial tillgängligt gratis på internet. Den som är driven och välstrukturerad kan prova den modellen för att förbereda sig för medborgarskapsprovet. 

Gör tidigare medborgarskapsprov

Ett klassiskt sätt att förbereda sig för alla slags prov är att göra tidigare prov som använts. Enligt svensk lag skulle säkert alla versioner av ett medborgarskapsprov som använts bli offentlig handling efter att provet använts en gång. Hur ofta proven för medborgarskap kommer att genomföras är förstås oklart men om det blir som med högskoleprovet så är det två gånger per år. Då kommer det med andra ord att efter bara några år finnas många tidigare prov att öva på. Genom att systematiskt gå igenom de tidigare proven så kommer frågorna som ställs bli tydliga och det kommer också bli ganska lätt att formulera varianter på de frågor som använts. Denna variant av inlärning för ett prov för medborgarskap kommer säkert också att locka kommersiella aktörer som vill tjäna pengar på att hjälpa invandrare som söker medborgarskap.   

För den som faktiskt söker medborgarskap och vill förbereda sig för provet är det förstås viktigt att vara noggrann med källkritiken när man väljer sätt att förbereda sig på. Det är inte alla metoder för förberedelser för provet som kommer att vara bra, vissa kommer vara rent utav dåliga så försiktighet krävs. 

Repetera, repetera, repetera

Slutligen är det bästa sättet att lära sig något inför ett prov att ständigt repetera det man försökt lära sig tidigare. Repetition är kunskapens moder brukar det heta och det är nog sant också denna gång. Vissa typer av kunskaper är egentligen nästan bara logik, som matematik till exempel. Förstår man matematikens logik kan man lösa matematiska uppgifter av alla sorter. Andra ämnen är å andra sidan väldigt kunskapsintensiva, det handlar om att kunna konkreta fakta för att kunna hantera ämnesområdet. Historia kan ges som exempel på ett kunskapsintensivt ämne. 

Ska man studera inför ett medborgarskapsprov där svenska språket är den mest logiska delen så är repetition med andra ord en väldigt viktig del av inlärningen. För svenska språket är som bekant inte särskilt logiskt. Visst finns det vissa generella regler i språket men undantagen är enormt många. Vad är det som styr om vi använder en eller ett till exempel?