Svenska stridsflygplan genom tiderna

Svenska stridsflygplan genom tiderna

På 30-talet när oron i världen, och framför allt Europa, växte så hade Sverige en underutvecklad flygindustri. Några decennier senare var den bland de starkaste i världen.

Efter andra världskriget var det uppenbart att mycket av framtidens krigsföring skulle ske i luftrummen. Sverige hade inte direkt deltagit i kriget, så det fanns ingen anledning att lägga resurser på att till exempel reparera bombskadade städer och liknande. I stället kunde man spendera pengar på samhällsbygge och upprustning.

SAAB (Svenska Aeroplan AB) hade bildats på 30-talet när världen var i ett oroligt tillstånd. Regeringen hade hade tillsammans med näringslivet bestämt sig för att man behövde starta ett försvarsinriktat företag. Redan 1940 hade man producerat sitt första flygplan, men det dröjde till efter kriget innan man fick riktigt stora ordrar från det svenska flygvapnet. Runt 40 år senare hade Sverige ett av de fem starkaste flygförsvaren i världen, innan en nedrustning av det militära började på 90-talet.

I den här artikeln går vi igenom de Saab-flygplan som allt sedan 40-talet utgjort Sveriges flygförsvar.

Saab 21

Den svenska flygindustrin var fram tills 1930-talet underutvecklad och beroende av brittisk och amerikansk import. Den svenska regeringen ville ha en egen flygindustri och efterfrågade ett eget flygplan. Saab 21 kom 1945 och användes bara under sex år, innan man kom fram till att planet varken var särskilt bra eller modernt.

Saab 29 Tunnan

Det stora genombrottet för Saab och svensk flygindustri kom istället 1950. ”Tunnan”, som kallades så för att det såg ut ungefär som en tunna, var lika bra som USAs och Sovjets militärflygplan. Tunnan kom i tre olika varianter – jaktflygplan, attackflygplan och spaningsflygplan – och medan det var ett bra flygplan så var det också ett olycksdrabbat sådant. Det byggdes totalt 661 stycken och 242 kraschade, med nästan 100 döda piloter som resultat.

Saab ville exportera Tunnan till många länder, men bara Österrike nappade och köpte då ett antal begagnade Tunnan. Planet var i aktiv tjänst mellan 1950-1976, då bättre alternativ hade tagit över.

Saab 32 Lansen

Precis efter att Tunnan utvecklats började Saab också utveckla några alternativ. Saab 32 Lansen var ett av dessa och hade fördelen att det kunde användas i alla typer av väder, något Tunnan var mer känsligt för. Lansen testflögs 1952 innan det togs i användning av den svenska militären från 1955.

Lansen visade sig vara ett bra och modernt flygplan, så bra att det svenska försvaret kom att använda det i hela 42 år, fram tills 1997 när det ersattes av JAS Gripen, även om man ännu i dag ofta kan se Lansen på olika flyguppvisningar.

Saab 35 Draken

1955 kom inte bara Lansen, utan även Draken. Det var främst ett jaktflygplan och var när det byggdes det snabbaste stridsflygplanet i Västeuropa, det första som kunde flyga snabbare än ljudets hastighet.

Draken blev en massiv succé. Planet exporterades till Finland, Danmark och Österrike, och i det sistnämnda landet var det i aktiv drift i flygvapnet fram tills 2005 – alltså 50 år efter det att Draken först tagits i tjänst. I Sverige togs Draken ur bruk 1999 då det ersattes av JAS Gripen.

Saab 37 Viggen

På 60-talet var det återigen dags att modernisera det svenska flygförsvaret. Det svenska försvaret hade förstått att man var sårbara om alla större stridsflygplatser slogs ut, och ville bygga ett flygplan som kunde lyfta från mindre flygfält med väldigt korta start- och landningsbanor.

Viggen kom att bli ytterligare en trotjänare i det svenska flygförsvaret och användes mellan 1972 och 2007 då även detta plan ersattes av JAS Gripen. Sverige försökte också sälja planet till flera länder, men av olika anledningar lyckades man aldrig exportera det.

SAAB 39 JAS Gripen

Att ha Tunnan, Draken och Viggen i drift samtidigt var dyrt och opraktiskt. I slutet på 70-talet började man därför att titta på att antingen köpa in ett utländskt alternativ, i så fall antagligen från USA, eller att utveckla ett eget plan. 1983 togs slutligen beslutet att utveckla ett eget multifunktionellt flygplan. Detta kom att kallas JAS (jakt, attack, spaning) Gripen.

Första flygningen skedde 1988, men det tog ytterligare åtta år innan JAS Gripen togs i aktiv tjänst. Sedan 1996 är Gripen Sveriges primära stridsflygplan och var när det kom ett av de mest moderna i världen.

Starten för Gripen var tuff, med några uppmärksammade krascher. De två första skedde inför TV-kameror. Den andra kraschen var särskilt uppmärksammad: under 1993 hölls en flyguppvisning under Vattenfestivalen i Stockholm och Gripen kraschade då på Långholmen inför en stor publik. Dock inträffade inga allvarliga skador (en person fick en mindre brännskada) och även pioten Lars Rådeström klarade sig från skador.

Exporten av JAS har varit ett komplicerat ämne, kantat av mutskandaler och misslyckade affärer. När tidigare svenska stridsflygplan byggts så har det varit under en tid när i princip alla länder hade sin egen flygproduktion. När JAS Gripen kom fanns det bara ett litet antal länder i världen med teknisk kunskap och kapacitet att bygga moderna stridsflygplan. Därför förväntades man kunna exportera många JAS.

Några affärer har blivit av. Sydafrika köpte 26 stycken år 1999. Ungern och Tjeckien valde några år senare att hyra ett antal plan under tio års tid, något som senare förlängts fram tills 2026 respektive 2027. Även Thailand valde senare att köpa ett dussin JAS.

Framtidens flygplan

JAS Gripen, i moderniserade versioner, anses fortfarande vara ett av världens bästa jaktflygplan – kanske det allra bästa. Och planet förväntas utgöra kärnan i det svenska flygförsvaret i ytterligare 20 år eller så.

Men Saab har meddelat att man redan skissar på en ersättare, ett projekt man kallas FCAS (Future Combat Air System). I dag finns bara ett tiotal länder som kan utveckla ett modern nytt stridsflygplan, och Sverige är ett av dessa länder. Mycket troligt är att man kommer att använda denna möjlighet för att så småningom utveckla ett helt nytt flygplan som både kan användas i Sverige och exporteras utomlands.

För tillfället är det dock stort fokus på JAS Gripen. I och med Sveriges NATO-förhandlingar ökas möjligheterna att sälja JAS utomlands. Det lär alltså dröja innan vi får se ett helt nytt stridsflygplan på svenska och utländska himlar.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Add Comment *

Name *

Email *