Sveriges fem minsta kommuner

Större städer hör man ofta talas om. Men vad kan egentligen berättas om de mindre kommunerna norrut i landet?

1. Bjurholms kommun – 2 380 invånare

Fyra av fem av Sveriges minst befolkade kommuner ligger i Västerbotten – och Bjurholm på förstaplatsen är inget undantag.

Bjurholms kommun bildades 1983 efter att i ett decennium tillhört Vännäs kommun. Orten är väl medvetet om sin plats på listorna och marknadsför sig också som ”Sveriges minsta kommun”. Bjurholm består, likt större delen av Norrland, mestadels av skog även om man också har Sveriges nordligaste hasselbuske… Det är bara att gratulera.

Befolkningsmängden i Bjursholm har minskat successivt under en längre period. 1970 bodde det 3912 invånare i kommunen och vid mätningen 2020 enbart 2387 människor. Alltså en minskning med 37 procent. Anledningen är främst att kommunens främsta näringslivskälla, skogsbruket, effektiviserats så pass mycket att det inte längre krävs samma arbetskraft. Att man saknar tågstation är också en orsak.

Service finns genom ett par matbutiker, en järnhandel, en blombutik, Systembolaget och en handfull andra verksamheter. Något som är värt att notera är att Coop i Bjurholm testat ett koncept som nog kommer slå igenom på många mindre orter: obemannade öppettider när ordinarie personal inte jobbar. Allt som behövs är en app och bank-id.

Framtiden för Bjurholm ser naturligtvis dyster ut. Befolkingen blir allt äldre – ingen kommun i Sverige lägger så stor del av sin budget på äldreomsorgen som Bjurholm gör – och antalet invånare fortsätter att minska. Det är ingen vild gissning att man tids nog förlorar sin kommunstatus, även om det i Sverige inte finns någon tydlig defintion på hur stor en kommun ska vara.

2. Dorotea kommun – 2423 invånare

Sveriges näst minsta kommun ligger också i det stora länet Västerbotten och Sveriges största län, Lappland, där Dorotea finns i den sydligaste delen. Likt Bjurholm så är Dorotea också en utflyttningsort där befolkningen minskar relativt hastigt – 33 procent sedan 1970.

Jord- och skogsbruk är stort även i Dorotea, men det finns också en betydande tillverkningsindustri. Bland annat är en husvagnstillverkare största privata arbetsgivare med sina cirka 75 anställda.

Till skillnad från Bjurholm så går Inlandsbanan genom Dorotea vilket innebär att det sommartid finns en tågstation öppen, vilket bidrar till viss turism. Sjön Bergvattensjön intill samhället kombinerat med en överlag pittoresk och småskalig arkitektur gör Dorotea till en naturskön ort som drar en del besökare.

3. Sorsele – 2 439 invånare

Ytterligare en Västenbotten-kommun kvalar in på plats tre även om skillnaden mot Dorotea är så liten att de båda kommunerna ibland byter plats. Befolkningsutvecklingen i Sorsele är dock ännu sämre än i Bjurholm och Dorotea, hela 42 procent emot hur det såg ut 1970. Alltså en minskning från drygt 4300 invånare till ungefär 2400 invånare.

Träindustri och elektronik utgör viktiga delar av näringslivet i kommunen, men man har på senare år också satsat mycket på vindkraft vilket skapat några arbetstillfällen och lite inkomster. Sorsele är också en kommun där många samer bor, framför allt i Grans och Rans samebyar där man bedriver sin renskötsel.

4. Arjeplog – 2680 invånare

Arjeplog ligger faktiskt inte i Västerbotten… men väl i angränsande Norrbotten.

Arjeplog utmärker sig på många sätt: det är Sveriges fjärde minsta sett till antalet invånare, men Sveriges fjärde största räknat till yta (efter Kiruna, Gällivare och Jokkmokk). Arjeplog kommun till ytan något större än hela Skåne.

Tack vare ytan är Arjeplog rikt på spännande natur. Sveriges största glaciär Sallajiegna finns inom kommungränsen, likaså mer än 8000 vattendrag och sjöar – alla med drickbart vatten – och naturligtvis mängder med skog.

Arjeplog har under sin månghundraåriga existens haft flera olika inriktningar och trender. Jordbruk var viktigt på 1700- och 1800-talet men spelar är nu nästintill utrotat. Sista gruvan stängdes 2001. Bilindustrin använder ofta Arjeplog för att testa hur deras fordon fungerar i t.ex. halka och kyla.

Men befolkningstrenden är densamma som i stora delar av Norrland, det vill säga en stadig minskning. Framtiden ser tveksam ut: å ena sidan är det en gigantisk kommun där nya arbetsmöjligheter och resursutvinning skulle kunna uppstå.

Å andra sidan sker det sakteliga en avveckling av allt som hör kommunen till – nyligen lade man till exempel ner sin gymnasieskola, vilket kan få katastrofala följder i form av tidigare utflyttning och mindre inflyttning av unga.

5. Åsele – 2783 invånare

Då återvänder vi till Västerbotten för Sveriges femte minst befolkade kommun.

Åsele är ännu värre däran än de andra kommunerna på den här listan. Befolkningen har krympt med hela 47 procent sedan 1970, barnafödandet är lägst i Sverige och ingen annanstans i landet har man lika stora problem med fetma.

Som i övriga Västerbotten har skogsbruk traditionellt varit viktigt men allt eftersom tiden gått har den industrin hamnat i skymundan för andra verksamheter. Numera är det metallindustri och, i ökande utsträckning, turism som utgör viktiga näringar för Åsele.

De flesta kommuner i Åseles situation kämpar hårt för att försöka säkra framtiden. Medelåldern ligger på hela 48 år vilket är cirka åtta år över genomsnittet i landet. Man försöker därför lista ut hur de unga ska trivas i kommunen och hur man ska kunna få folk att både stanna längre och flytta dit tidigare. Men ur ett globalt perspektiv talar allting emot Åsele: trenden i de allra flesta länder är att unga inte vill bo på landsbygden… och särskilt inte på en landsbygd där det är mörkt och svinkallt nio månader om året.

Sveriges tio minst befolkade kommuner
1. Bjurholm – 2 380
2. Dorotea – 2423
3. Sorsele – 2 439
4. Arjeplog – 2 680
5. Åsele – 2 783
6. Malå – 3 029
7. Överkalix – 3 182
8. Ydre – 3 689
9. Munkfors – 3 700
10. Storfors – 3 899

Sveriges tio mest befolkade kommuner

1. Stockholm – 983 312
2. Göteborg – 594 229
3. Malmö – 356 229
4. Uppsala – 241 406
5. Linköpong – 166 212
6. Västerås – 158 358
7. Örebro – 157 730
8. Helsingborg – 150 574
9. Norrköping – 145 176
10. Jönköping – 131 810

Foto av Tage Olsin

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Add Comment *

Name *

Email *